Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie internetowym https://digitaldragons.pl/

Inspektor Ochrony Danych

Aleksandra Słowik - Mastalska

(Zastępca IOD - Aleksandra Szydłowska)

574 439 221

iod@kpt.krakow.pl

 

Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://digitaldragons.pl/.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Procedury te są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje (adres e – mail, imię) w formularzu – newsletter,
 • poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies - tzw. „ciasteczka”),
 • serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP, informacje o urządzeniu).
 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Zmiana treści polityki staje się skuteczna z momentem zamieszczenia polityki w zmienionej wersji na stronie.
 2. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W związku z powyższym Administrator serwisu internetowego https://digitaldragons.pl/

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, kontakt e-mail: biuro@kpt.krakow.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@kpt.krakow.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
  • realizacji przez nas usług strony internetowej – w tym celu przetwarzamy takie informacje jak: Pani/Pana adres IP, informacje o plikach cookies, dane przeglądarki internetowej, z której Pani/Pan korzysta, dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, dane dotyczące sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  • przesyłania Pani/Panu drogą elektroniczną na wskazany adres e – mail informacji marketingowych i promocyjnych dotyczących działalności spółki, w tym ofert wsparcia, informacji o eventach branżowych, technologicznych oraz projektach realizowanych przez KPT – wyłącznie na podstawie wyrażonej nam zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe lub hostingu strony internetowej, a także innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z naszej strony internetowej,
 • do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • Otrzymania kopii danych osobowych,
 • Sprostowania danych osobowych,
 • Usunięcia danych osobowych,
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Przenoszenia danych osobowych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 2. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

 

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://digitaldragons.pl/.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. zapamiętania zmiany języka i rozmiaru czcionki.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.