Digital Dragons Research

Rozpoczynamy prace nad kolejną edycją raportu Kondycja polskiej branży gier. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami!

 

 

Małgorzata Marzęcka

Specjalistka ds. realizacji projektu
  • [javascript protected email address]

O projekcie

Stale przyglądamy się branży gier w Krakowie, w Polsce, w Europie i na świecie, a efekty naszych obserwacji poddajemy analizie i w formie syntetycznych raportów dzielimy się nimi z branżą.  

Lista opublikowanych raportów

Badanie branży gier w Krakowie 2022

rozwińzwiń ↓

 

Raport Badanie branży gier w Krakowie 2022 powstał dzięki aktywnemu zaangażowaniu miasta Kraków na rzecz wsparcia sektora gier. Raport w syntetycznej formie przedstawia stan branży gier w Krakowie – jej specyfikę, potencjał, wyzwania i dotychczasowe sukcesy – ale także zawiera rekomendacje z punktu widzenia rozwoju polityk publicznych. 

 

Zobacz raport

 

Kondycja Polskiej Branży Gier 2020

rozwińzwiń ↓

 

Raport Kondycja Polskiej Branży Gier 2020 to kompleksowy obraz rynku gier w Polsce, przedstawiający dane zarówno o konsumentach jak i studiach produkujących gry. Publikacja powstała przy współpracy z GRY-Online S.A oraz Polish Gamers Observatory. Za projekty badawcze na potrzeby raportu odpowiadały Publicis Groupe oraz manaHR. Raport powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. 

 

Zobacz raport

Warszawska branża gier 2019/2020

rozwińzwiń ↓

 

Raport zrealizowany na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa, zawierający pełen obraz stołecznych firm zajmujących się produkcją gier oraz analizujący atrakcyjność Warszawy jako miejsca do prowadzenia działalności w tym zakresie.

 

Zobacz raport

Polish Gamers Research’19

rozwińzwiń ↓

 

Ta edycja Polish Gamers Research po raz pierwszy została rozszerzona o komponent analizujący zachowania graczy w grupie docelowej 56-66 lat i porównujący ich z młodszymi graczami. Wyniki są co najmniej bardzo interesujące i obrazują zmieniające się podejście do grania jako rozrywki uzależnionej od wieku graczy.

 

Zobacz raport

Polish Gamers Research’18

rozwińzwiń ↓

 

Kolejna edycja raportu dotyczącego Polskich Graczy, którego powstanie skoordynował Krakowski Park Technologiczny. Członkowie zespołu specjalizującego się w branży gier aktywnie współpracują przy tworzeniu obszernego raportu. Badanie po raz pierwszy poruszyło tematykę dotyczącą dzieci w grach, tym razem badaniu poddani zostali rodzice grających dzieci.

 

Zobacz raport

Kondycja Polskiej Branży Gier 2017

rozwińzwiń ↓

 

Raport Kondycja Polskiej Branży Gier 2017, powstał przy współpracy GRY-OnLine S.A oraz Onet S.A, to kompleksowy obraz rynku gier w Polsce, dzięki któremu można zrozumieć aktualną specyfikę polskiej branży gier wideo na tle światowych trendów. Jest to możliwe dzięki między innymi charakterystyce profilu graczy w Polsce, przedstawieniu wartości branży gier oraz kluczowych komponentów, tworzących tę wartość. Badanie realizowane było przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Creative Europe Desk Polska, Agencji Rozwoju Przemysłu, Stowarzyszenia Polskie Gry oraz Fundacji Indie Game Polska. Nad metodologią badań czuwał Seweryn Rudnicki, naukowiec i badacz.

 

Zobacz raport

Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo 2015

rozwińzwiń ↓

 

Wobec dynamiki i rozwoju rynku sektora gier, KPT postanowił kontynuować rozpoczęty w ubiegłym roku projekt badawczy dotyczący graczy i ich zachowań i zrealizować badania również w 2015 roku, rozszerzając je o badanie specyfiki środowiska branży gier. Badania zostały przygotowane na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza (Program Kreatywna Europa) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Prezentacja raportu „Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo” odbyła się także w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

 

Zobacz raport

Polish Gamers Research 2014

rozwińzwiń ↓

W 2014  Krakowski Park Technologiczny wraz z partnerami: Gry-Online i Onet przeprowadził pierwszą na tak dużą skalę, unikatową w Polsce analizę polskiego rynku gier. Dzięki niemu poznaliśmy obecnie panujące trendy i potrzeby środowiska graczy. Wyniki zostały zaprezentowane podczas Digital Dragons 2014.